isle of skye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isle of skye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isle of skye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isle of skye.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • isle of skye

    an island of northwestern Scotland noted for its rugged mountain scenery

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).