isle royal national park nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isle royal national park nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isle royal national park giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isle royal national park.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • isle royal national park

    a national park on an island in Michigan; includes prehistoric iron mines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).