isle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isle.

Từ điển Anh Việt

 • isle

  /ail/

  * danh từ

  (thơ ca) hòn đảo nhỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • isle

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  đảo nhỏ

  xây dựng:

  hòn đảo nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • isle

  a small island

  Synonyms: islet