ignore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ignore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ignore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ignore.

Từ điển Anh Việt

 • ignore

  /ig'nɔ:/

  * ngoại động từ

  lờ đi, phớt đi, làm ra vẻ không biết đến

  to ignore someone: lờ ai đi

  (pháp lý) bác bỏ (một bản cáo trạng vì không đủ chứng cớ)

 • ignore

  không biết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ignore

  * kỹ thuật

  bỏ qua

  lờ hết

  phớt lờ

  toán & tin:

  không biết

Từ điển Anh Anh - Wordnet