husband nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

husband nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm husband giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của husband.

Từ điển Anh Việt

 • husband

  /'hʌzbənd/

  * danh từ

  người chồng

  (từ cổ,nghĩa cổ) người quản lý, người trông nom (việc chi tiêu...)

  (từ cổ,nghĩa cổ) người làm ruộng

  * ngoại động từ

  tiết kiệm, dành dụm; khéo sử dụng

  to husband one's resources: khéo sử dụng các tài nguyên của mình

  (thơ ca), (đùa cợt) gả chồng

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) lấy, cưới (vợ)

  (từ cổ,nghĩa cổ) cày cấy (ruộng đất)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • husband

  a married man; a woman's partner in marriage

  Synonyms: hubby, married man

  Antonyms: wife

  Similar:

  conserve: use cautiously and frugally

  I try to economize my spare time

  conserve your energy for the ascent to the summit

  Synonyms: economize, economise

  Antonyms: waste