husbandlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

husbandlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm husbandlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của husbandlike.

Từ điển Anh Việt

  • husbandlike

    /'hʌzbəndlaik/

    * tính từ

    như một người chồng, xứng đáng một người chồng