gross area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gross area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gross area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gross area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gross area

  * kỹ thuật

  diện tích chung

  diện tích toàn bộ

  xây dựng:

  diện tích nguyên

  diện tích sàn tổng cộng

  cơ khí & công trình:

  tổng diện tích vùng tưới