goose liver paste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goose liver paste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goose liver paste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goose liver paste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • goose liver paste

    * kinh tế

    patê gan ngỗng