gooseneck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gooseneck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gooseneck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gooseneck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gooseneck

  * kỹ thuật

  chỗ thắt

  cơ khí & công trình:

  cái khuỷu

  điện:

  cần micrô

  cổ đèn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gooseneck

  something in a thin curved form (like the neck of a goose)