goose-egg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goose-egg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goose-egg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goose-egg.

Từ điển Anh Việt

 • goose-egg

  /'gu:seg/

  * danh từ

  trứng ngỗng

  số không (tính điểm trong các trò chơi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • goose-egg

  * kinh tế

  trứng ngỗng