geometric complex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geometric complex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geometric complex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geometric complex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geometric complex

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phức hình học