flush it nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flush it nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flush it giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flush it.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flush it

  Similar:

  fail: fail to get a passing grade

  She studied hard but failed nevertheless

  Did I fail the test?

  Synonyms: flunk, bomb

  Antonyms: pass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).