final position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

final position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm final position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của final position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • final position

  * kỹ thuật

  vị trí cuối cùng

  vị trí thiết kế

  điện lạnh:

  vị trí cuối (cùng)