final approval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

final approval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm final approval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của final approval.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • final approval

  * kinh tế

  phê chuẩn tối hậu

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự phê duyệt cuối cùng