feign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feign.

Từ điển Anh Việt

 • feign

  /fein/

  * ngoại động từ

  giả vờ, giả đò, giả cách

  to feign madness: giả vờ điên

  bịa, bịa đặt (câu chuyện, lời cáo lỗi...)

  làm giả, giả mạo

  to feign a document: giả mạo giấy tờ tài liệu

  (từ cổ,nghĩa cổ) tưởng tượng, mường tượng

  * nội động từ

  giả vờ, giả đò, giả cách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • feign

  make believe with the intent to deceive

  He feigned that he was ill

  He shammed a headache

  Synonyms: sham, pretend, affect, dissemble

  Similar:

  simulate: make a pretence of

  She assumed indifference, even though she was seething with anger

  he feigned sleep

  Synonyms: assume, sham