english hawthorn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

english hawthorn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm english hawthorn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của english hawthorn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • english hawthorn

  European hawthorn having deeply cleft leaves and bright red fruits; widely cultivated in many varieties and often grown as impenetrable hedges; established as an escape in eastern North America

  Synonyms: Crataegus monogyna

  Similar:

  whitethorn: thorny Eurasian shrub of small tree having dense clusters of white to scarlet flowers followed by deep red berries; established as an escape in eastern North America

  Synonyms: may, Crataegus laevigata, Crataegus oxycantha

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).