whitethorn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitethorn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitethorn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitethorn.

Từ điển Anh Việt

  • whitethorn

    /'h : :n/ (whitethorn) /'wait :n/

    * danh từ

    (thực vật học) cây táo gai

Từ điển Anh Anh - Wordnet