electrostatic painting spraying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrostatic painting spraying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrostatic painting spraying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrostatic painting spraying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrostatic painting spraying

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phun sơn tĩnh điện