cortinarius mutabilis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cortinarius mutabilis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cortinarius mutabilis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cortinarius mutabilis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cortinarius mutabilis

    a fungus with a reddish purple cap having a smooth slimy surface; close violet gills; all parts stain dark purple when bruised

    Synonyms: purple-staining Cortinarius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).