cortinarius semisanguineus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cortinarius semisanguineus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cortinarius semisanguineus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cortinarius semisanguineus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cortinarius semisanguineus

    a fungus with a dry brown cap and rusty red gills and a yellowish stalk

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).