cortinarius violaceus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cortinarius violaceus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cortinarius violaceus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cortinarius violaceus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cortinarius violaceus

    a fungus that is violet overall with a squamulose cap

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).