cortinarius atkinsonianus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cortinarius atkinsonianus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cortinarius atkinsonianus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cortinarius atkinsonianus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cortinarius atkinsonianus

    an edible fungus with a slimy viscid cap that is initially yellow but turns olive and then tawny; flesh is lavender

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).