comic strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comic strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comic strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comic strip.

Từ điển Anh Việt

  • comic strip

    truyện tranh vui trên báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet