comic book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comic book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comic book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comic book.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • comic book

    a magazine devoted to comic strips

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).