comics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comics.

Từ điển Anh Việt

  • comics

    * danh từ

    truyện tranh

    văn học rẻ tiền