collar (pipe collar) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collar (pipe collar) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collar (pipe collar) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collar (pipe collar).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • collar (pipe collar)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đai (đường ống)