collared nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collared nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collared giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collared.

Từ điển Anh Việt

  • collared

    xem collar