coded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coded.

Từ điển Anh Việt

 • coded

  mã hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coded

  * kinh tế

  được mã hóa

  * kỹ thuật

  mã hóa

  điện lạnh:

  đã mã hóa

  toán & tin:

  được lập mã