coded data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coded data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coded data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coded data.

Từ điển Anh Việt

 • coded data

  (Tech) dữ kiện mã hóa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coded data

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  dữ kiện mã hóa

  dữ liệu mã hóa