coded-mark inversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coded-mark inversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coded-mark inversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coded-mark inversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coded-mark inversion

  * kỹ thuật

  mã nhị phân

  điện tử & viễn thông:

  mã CMI

  điện lạnh:

  mã đảo dấu