clock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clock.

Từ điển Anh Việt

 • clock

  /klɔk/ (o'clock) /ə'klɔk/

  * danh từ

  đường chỉ viền ở cạnh bít tất

  đồng hồ

  o'clock

  giờ

  what o' clock is it?: mấy giờ rồi

  like a clock

  đều đặn, chạy đều, trơn tru, trôi chảy

  everything went like a clock: mọi việc đều trôi chảy; mọi việc vẫn chạy đều

  to put (set) back the clock

  (nghĩa bóng) quay lại thời kỳ đã qua; đi ngược lại bánh xe lịch sử, ngăn chặn sự phát triển

  to work round the clock

  làm việc suốt 12 tiếng; làm việc suốt 24 tiếng

  * nội động từ

  (thể dục,thể thao) bấm giờ (trong một cuộc chạy đua)

  ghi giờ

  to clock in: ghi giờ đến làm

  to clock out: ghi giờ về (ở nhà máy)

  * ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) bấm giờ (một cuộc chạy đua)

  (thể dục,thể thao) chạy (đi...) mất... (bao nhiêu thời gian)

  he clocked 11 seconds for the 100 meters: anh ta chạy 100 mét mất 11 giây

 • clock

  (Tech) đồng hồ; nhịp/xung đồng hồ; thời tiêu [TQ]

 • clock

  đồng hồ; sơ đồ đồng bộ hoá

  master c. (máy tính) sơ đồ đồng bộ hoá chính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clock

  * kinh tế

  báo giờ

  ghi giờ

  * kỹ thuật

  bấm giờ

  bộ định thời

  định thời

  giữ nhịp

  sự định thời

  xung đồng hồ

  xung nhịp

  toán & tin:

  đếm thời gian

  ô tô:

  đồng hồ báo giờ

  cơ khí & công trình:

  ghi giờ

  điện lạnh:

  máy phát xung nhịp

  điện tử & viễn thông:

  tạo nhịp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clock

  a timepiece that shows the time of day

  measure the time or duration of an event or action or the person who performs an action in a certain period of time

  he clocked the runners

  Synonyms: time