clockwise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clockwise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clockwise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clockwise.

Từ điển Anh Việt

 • clockwise

  /'klɔkwaiz/

  * tính từ & phó từ

  theo chiều kim đồng hồ

 • clockwise

  (Tech) theo chiều kim đồng hồ

 • clockwise

  theo chiều kim đồng hồ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clockwise

  in the same direction as the rotating hands of a clock

  Antonyms: counterclockwise

  in the direction that the hands of a clock move

  please move clockwise in a circle

  Antonyms: counterclockwise