civic authorities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

civic authorities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm civic authorities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của civic authorities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • civic authorities

    * kinh tế

    nhà cầm quyền thành phố