channel tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

channel tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm channel tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của channel tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • channel tile

  * kỹ thuật

  ngói máng

  xây dựng:

  ngói hình chữ U

  ngói móng