channel intersection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

channel intersection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm channel intersection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của channel intersection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • channel intersection

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  chỗ giao nhau của kênh

  xây dựng:

  chỗ giao nhau của rãnh