certificate of origin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

certificate of origin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm certificate of origin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của certificate of origin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • certificate of origin

  * kinh tế

  giấy chứng nơi sản xuất

  giấy chứng xuất xứ

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  giấy chứng nhận nguồn gốc

  xây dựng:

  giấy chứng nhận xuất xứ