centrifugal impeller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centrifugal impeller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centrifugal impeller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centrifugal impeller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centrifugal impeller

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bánh cánh quạt ly tâm