centrifugal clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centrifugal clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centrifugal clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centrifugal clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centrifugal clutch

  * kỹ thuật

  khớp ly hợp ly tâm

  hóa học & vật liệu:

  bộ liên kết ly tâm

  cơ khí & công trình:

  khớp ly hợp li tâm