booking hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

booking hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm booking hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của booking hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • booking hall

    * kinh tế

    phòng bán vé