body bellows nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

body bellows nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm body bellows giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của body bellows.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • body bellows

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bễ của thân van

  xây dựng:

  bên của thân van