birch family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birch family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birch family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birch family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • birch family

    Similar:

    betulaceae: monoecious trees and shrubs (including the genera Betula and Alnus and Carpinus and Corylus and Ostrya and Ostryopsis)

    Synonyms: family Betulaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).