birchbark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

birchbark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm birchbark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của birchbark.

Từ điển Anh Việt

  • birchbark

    * danh từ

    (từ Mỹ) ca nô làm bằng vỏ cây bulô

Từ điển Anh Anh - Wordnet