battery drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battery drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battery drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battery drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • battery drain

  * kỹ thuật

  pin khô

  sự phóng điện acquy

  sự tiêu hao acquy

  xây dựng:

  drain pin khô