axle bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axle bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axle bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axle bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axle bearing

  * kỹ thuật

  hộp trục

  ổ trục

  thân trục xe

  cơ khí & công trình:

  bạc lót dọc trục

  toán & tin:

  gối chịu trục cầu