axle-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axle-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axle-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axle-box.

Từ điển Anh Việt

  • axle-box

    /'ækslbɔks/

    * danh từ

    (kỹ thuật) hộp ổ trục