automobile traffic tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automobile traffic tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automobile traffic tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automobile traffic tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automobile traffic tunnel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hầm giao thông cho ô tô