association of orangemen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

association of orangemen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm association of orangemen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của association of orangemen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • association of orangemen

    Similar:

    orange order: a Protestant political organization in Northern Ireland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).