assets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assets.

Từ điển Anh Việt

 • assets

  (toán kinh tế) tài sản; tiền có

  fixed a. tài sản cố định

  personal a. động sản

  real a.bất động sản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assets

  * kinh tế

  các khoản có

  tài sản

  tài sản có

  tích sản

  * kỹ thuật

  của cải

  năng động

  vốn đầu tư

  toán & tin:

  tiền có

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • assets

  anything of material value or usefulness that is owned by a person or company

  Similar:

  asset: a useful or valuable quality

  Synonyms: plus

  Antonyms: liability