assets betterments and additions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assets betterments and additions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assets betterments and additions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assets betterments and additions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • assets betterments and additions

    * kinh tế

    sự nâng cấp và mở rộng tài sản