aram kachaturian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aram kachaturian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aram kachaturian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aram kachaturian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aram kachaturian

    Similar:

    kachaturian: Armenian composer who incorporated oriental folk music (1903-1978)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).